Tin tức

Quý Tộc HYON ( Top Nạp Thẻ ) - Kết Thúc 23h59p ngày 15/01

 
Quý Tộc HYON ( Top Nạp Thẻ )

Tích lũy thẻ nạp từ lúc Open tới hết 23h59p ngày 15/01 từ 1tr trở lên là chắc chắn đc nhận thưởng nhé.

Nạp 1m trở lên chắc chắn được quà nhé.


► Nội dung:

  • Tính tổng tiền tích lũy nạp từ ngày Open tới hết 23h59p ngày 15/01/2020
  • Đạt 1 trong các mốc dưới đây sẽ được nhận quà.
  • Ngoài ra các vị trí 1 2 3 4 sẽ được nhận đồ + cao hơn top 5 trở đi.
  • Nạp 1tr trở lên chắc chắn sẽ có thưởng.

 

► Thời gian:
 

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 05/01/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 15/01/2020

 

► Phần Thưởng:

Vị trí top Nạp Tổng
1 Triệu - 2 Triệu

Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5
Nạp Tổng
2 Triệu - 3 Triệu

Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5
Nạp Tổng
3 Triệu - Trở đi

Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận top 5
1 Wing 2.5 luck + 15
1 Vũ Khí 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 15
4 Item 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 15 +1 Option
7 Item 380 + 15 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng KIm

 
2 Wing 2.5 luck + 14
1 Vũ Khí 380 + 14 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 14
1 Sói tinh thường

 
Wing 2.5 luck + 14
4 Item 380 + 14 +2 Option
Bộ Ring pen 2 Option 14
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 14 +1 Option
6 Item 380 + 14 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
3 Wing 2.5 Luck + 13
1 Vũ Khí 380 + 13 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 13
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 13
4 Item 380 + 13 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 13
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 13 +1 Option
6 Item 380 + 13 +2 Option
Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim

 
4 Wing 2.5 Luck + 12
1 Vũ Khí 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 12
1 Sói tinh thường
Wing 2.5 luck + 12
4 Item 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 12
1 Sói tinh PT or TC
W 2.5 luck + 12 +1 Option
6 Item 380 + 12 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
5 Wing 2.5 Luck + 11
1 Vũ Khí 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh thường

 
Wing 2.5 luck + 11
4 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh PT or TC

 
W 2.5 luck + 11 +1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim
Top 6 trở đi

Nạp 1tr chắc chắn sẽ được.
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận bằng top 5

Wing 2.5 Luck + 11
1 Vũ Khí 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh thường

 

Nạp 2tr chắc chắn sẽ được.
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận bằng top 5

Wing 2.5 luck + 11
4 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 11
1 Sói tinh PT or TC

 

Nạp 3tr chắc chắn sẽ được.
Nếu đứng top 6 trở đi
thì dc nhận bằng top 5

W 2.5 luck + 11 +1 Option
6 Item 380 + 11 +2 Option
1 Bộ Ring pen 2 Option 15
1 Sói tinh Hoàng Kim- NẠP 1 TRIỆU TRỞ LÊN LÀ CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÉ AE.