Tin tức

Những Thông Tin Cần Biết Ở Phiên Bản Open Server HYON.

CHÀO ANH EM
 

Sau đây là những thông tin ở phiên bản OpenBeta anh em nên nắm rõ.

Thông tin máy chủ
  • EXP : 250x
  • Drop: 25%
  • Antihack : CheatGuad Chống Hack 99%
  • Phiên Bản : Season 6.9.
  • Alpha Test : 13h00 ngày 02/01/2020
  • Open Beta : 13h00 ngày 05/01/2020

Trang chủ : http://mupc.vn
Trang tài khoản : http://id.mupc.vn

Thông Tin Tài Khoản và Nhân Vật

 
Chủng Tộc Yêu Cầu Cấp Độ
Thuật Sĩ (SUM) 250
Chiến Binh (RF) 250
Đấu Sĩ (MG) 200
Chúa Tể (DL) 200
Chiên Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ 1
 
Tạo Nhân Vật Mới 20 Reset 6000 Point 200.000.000 Zen 400 Level
 
Điều Kiện Lập Guild Cấp độ 400
Tracemarry Cấp độ 400
Master max Giai Đoạn Đầu 600 điểm

Phân bố Máy chủ :
 
Sub-Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin
1 Không
2 Non PK Không Không
3 Không Không
4 Non PK Không Không
5 Không Không
 
6 Không Không
7 Không Không
8 Non PK Không Không
9 Không Không
10 Không Không

 

Phân Bố Sự Kiện
 

Tên Sự Kiện Server Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Boss Vàng
Boss Hoàng Kim
3 , 4 8h00 10h00 14h00 16h00 20h00 22h00 Box 1-2-3-4-5
(Map Lorencia tập chung đủ các Boss )
Đồ 1 op
Hàng ngày
Kundun ( Kalima 7 ) 3,4,5 Hồi sinh sau 8h
Tại Bản Đồ Kalima 7
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng ngày
Medusa 4,5 10h10 - 20h10
Tại Map
Crywolf ( Server 4, 5 )
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng Ngày
Kundun ( Devias 4 ) 2,3 8h15 - 10h15 - 14h15
16h15 - 18h15 - 20h15
Tại Máp
Davias 4 ( Server 2, 3 )
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng Ngày

Rakion

3,4

11h50 - 21h50
Item cao cấp
Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op

Hàng ngày
SkyEvent 3, 4 09h10 - 21h10 Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng Ngày
Tháp Tinh Luyện Sv - 3 Qua 12h đêm sẻ mở cửa lại Item cao cấp
Đồ 1 op - 2op
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu Tất Cả 2h 1 chuyến bắt đầu từ 01h00 Ngọc - Item Thần Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Tất Cả 2h 1 lần từ 00h30p EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Lâu Đài Máu Tất Cả 2h 1 lần từ 1h00 EXP - Các Loại Ngọc Hàng Ngày
Summer Event Sv - 1 10hh50 - 22h50 Ngọc Davias 4
(75.175)
Thỏ Trắng Event Sv - 1 11h50 - 21h50 Ngọc Davias 4
(75.175)
Binh đoàn phù thủy trắng Tất Cả 8h10 - 10h10
13h10 - 15h10
19h10 - 21h10
Ngọc Lorencia - Noria - Devias

Rồng Đỏ

Tất Cả
8h30
15h30
21h30
Ngọc Lorencia - Noria - Devias
Happy Hour Event Tất cả 0h30-6h30-12h30-18h30 Exp x2 Hàng ngày


BQT MUPC.VN
Xin Thông Báo!